Artbestämningshjälpen

Med hjälp av ENAR:s artbestämningshjälp kan du få en snabb överblick av vilken fågel du kan tänkas ha sett.

Givetvis måste du också ha en fågelbok till hjälp. Observera att den här funktionen ersätter inte en fågelbok.

Du får som sagt en liten vink om vad det kan röra sig om för fågel och ibland kanske t.o.m. detta system räcker för en artbestämning

På dom svarsalternativ som funktionen tar fram åt dig finns det länkar till bilder på hårddisken eller internet. Det finns också en automatfunktion för att leta bilder på internet
och att kunna länka in den till arten

I korta drag fungerar det som så att du har två möjligheter att söka

Förutom ovanstående kan du också välja storlek ,söka del av artnamnet och välja hur färger ska sökas

Färger kan vara ett litet problem. Vi uppfattar inte färger lika, ljuset spelar roll osv.
För att det inte ska bli alldeles för många färger att välja mellan så är valen lite begränsade. Använd fantasin och prova fler alternativ då färgen är mittemellan

Exempel på färger kan du hitta här.