Observationsbilder

Funktion för att koppla bilder, ljud eller video till en observation.

Du sparar dina multimediafiler någonstans på hårddisken och länkar din observation till din fil. Max 100 filer per observation.

Nytt från och med version 1.0.2.2. ENAR nu med bildkatalogiseringsfunktion